Landelijke woning bouwen is dé specialiteit van ons bureau. Waar u naar op zoek bent is iets anders dan de rest. U hebt uw droomgrondstuk, en de idyllische plek om uw nieuwe huis te bouwen. Het is gebaseerd op een uitzicht, een levensstijl, een idee van hoe u elke dag wilt leven.

Onze huizen zijn precies daarvoor ontworpen. Voor wie op zoek is naar Landelijke woning bouwen, iets individueels en heel bijzonder.

Landelijke woning bouwenmet Gruwez

Wat de buitenkant betreft, kunnen de ontwerpen voor huizen soms erg op elkaar lijken. Met een scherpe blik en een beetje begeleiding, is er een verschil tussen de twee te zien. Een landelijke woning bouwen? Dan zit je goed bij Frank Gruwez. Architectenbureau Frank Gruwez blinkt uit in veelzijdige totaalprojecten. Van het grootste tot het kleinste detail wordt alles voor de opdrachtgevers geregeld. Architect Frank Gruwez en zijn professionele medewerkers hebben de kennis en ervaring in huis om ieder bouwproject tot een succes te maken. Het bureau is vooral bekend als architect in appartementsbouw, architect landelijke bouwstijl, architect moderne stijl, architect Amerikaanse stijl, architect cottagestijl, architect villabouw en architect klassieke stijl.

Vraag vandaag nog een offerte, afspraak of meer info over Landelijke woning bouwen bij Architect Frank Gruwez.

Architectenbureau Frank GRUWEZ BV Oudenaarde

Jacob Lacopsstraat 20 bus 204
9700 Oudenaarde
T +32 (0)55 45 53 63 F +32 (0)55 45 53 66
info@gruwez.org

Kantoor Gent

Speldenstraat 10
9000 Gent
T +32 (0)475 49 18 52


Landelijke woning bouwen

Meer over bouwen

Landelijke woning bouwen biedt een complete sleutel op de deur oplossing. Wij zorgen voor de bouwvergunning, de bouwvergunning, de grondwerken, de nutsaansluitingen tot en met uw voltooide huis. Landelijke woning bouwen is ontworpen om een eenvoudige oplossing te bieden voor designgeleide, intelligente, eigentijdse woningen in heel Vlaanderen. Ontworpen om comfortabel te passen in een landelijke context, de eenvoudige vormen en robuuste materialen van Landelijk woning bouwen doen denken aan de tijdloze vormen van traditionele Highland schuren en stallen, waardoor het huis kan opgaan in bestaande gebouwen, of een open terrein .Landelijke woning bouwen is gebouwd om te voldoen aan de strenge weersomstandigheden in de Highlands en de hoogste normen op het gebied van energie-efficiëntie en is bedoeld om jarenlang een kwalitatief hoogwaardige woning te bieden. Eenvoud is de kern van het proces. Vaste prijzen en een snelle bouw zullen de zorgen en stress van uw project wegnemen, zodat u zich kunt concentreren op het genieten van uw nieuwe huis.

Bouwen begint bij een droom

Landelijke woning bouwen  van een nieuw huis is de droom van veel Belgen. Vanaf onze frontiersman begin van blokhutten en westwaartse expansie, het concept van start-from-scratch bouw van een huis dat rust, sereniteit en vreugde brengt is echt een  inspanning. Het aanpakken van een nieuwbouwproject op het platteland, braakliggende grond is ook de droom van velen, het incorporeren van de visie van de huiseigenaar en in het landschap, hunkerend naar de natuurlijke schoonheid en eenzaamheid die het leven op het platteland kan brengen.

Landelijke woning bouwen neemt mensen met een onafhankelijke geest en koppelt ze aan de middelen om een landelijk bouwproject op te zetten, navigerend door de vele zaken die overwogen moeten worden voordat de eerste spijker wordt geslagen. Zoneringskwesties, water- en landbeschermingsvoorschriften en toegang tot nutsvoorzieningen zijn slechts enkele factoren die een rol spelen bij de planning en bouw van een huis op het platteland.

“Een van de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden als je op het platteland gaat bouwen, of als je kiest voor Landelijke woning bouwen is ruimtelijke ordening, “De zonering van onroerend goed wordt meestal geregeld door lokale wetten, soms bekend als verordeningen, die het land verdelen in verschillende gebieden of ‘zones’. . Het gebruik van een gebied is beperkt tot de doeleinden die in de toepasselijke zone zijn toegestaan.”

Land dat als “landelijk” is aangewezen, beperkt het aantal en de omvang van gebouwen. Binnen deze landelijke zones kunnen er subsecties van zones zijn, waaronder “milieu” waar een Landelijke woning bouwen  op bepaalde delen van het land verboden kan zijn, of ongestoorde dierenhabitats moeten worden gehandhaafd (zoals bestaande bomen of weiden) op het land.

Landbouw of “Ag Zoning,” verwijst naar aanduidingen gemaakt door lokale jurisdicties die bedoeld zijn om landbouwgrond en landbouwactiviteiten te beschermen tegen onverenigbare niet-agrarische toepassingen. Meestal aangeduid als “A-1” land of zonering, heeft de zonering tot doel open landgebruik in stand te houden en te beschermen, een ordelijke groei in plattelandsgebieden te bevorderen en conflicten over stedelijk agrarisch landgebruik te voorkomen.

Behoud van water en land

Landelijke woning bouwen in een Landelijk gebied ziet er misschien mooi uit, maar er kunnen veel gevaren op de loer liggen voor mogelijke ontwikkeling. “Regenwaterafvoer en de daarmee gepaard gaande bodemerosie, bescherming van in het wild levende dieren, pesticiden en stroomgebieden zijn veel voorkomende problemen op het platteland,” zegt Ben. “Gemeentelijke, staats- en federale regelgeving kan van invloed zijn op de planning van elke structuur, inclusief agrarische of paardenfaciliteiten.”

Zoneringsbeperkingen kunnen minimumeisen stellen aan de toegang voor voertuigen voor noodgevallen; riool- of septische aansluitingen, beheersing van regenwaterafvoer, gemeentelijke water- of bronwateraansluitingen; minimumeisen aan de grootte van percelen, het aantal vierkante meters van huizen, en beperkingen aan het aantal woningen dat een perceel of een bepaald gebied mag bezetten.

Nutsvoorzieningen

Het in aanmerking nemen van nutsvoorzieningen is een belangrijk onderdeel van de beslissing voor Landelijke woning bouwen . Waar is de dichtstbijzijnde elektriciteit naar het voorgestelde eigendom? Zijn er bestaande elektriciteitsleidingen in de buurt? Wilt u ondergrondse leidingen, of zijn bovengrondse leidingen voldoende? Elektriciteitsbedrijven leveren deze diensten, maar gebouwen ver weg van de dichtstbijzijnde elektriciteitsbron kunnen duur zijn. Hoe zit het met zonne-energie? Hoewel de prijs van zonne-energie is gedaald, kan het installeren van voldoende panelen op de meest efficiënte plaats ook de spaarpot breken.

Water en septische voorzieningen kunnen ook een uitdaging zijn, afhankelijk van het land. Deze beperkingen kunnen ook van invloed zijn op waar u Landelijke woning bouwen kunt bouwen. “Je moet er zeker van zijn dat er genoeg ruimte is om het septische systeem op een geschikte locatie te installeren, naast een waterput die meestal nodig is op landelijke eigendommen,” voegt Ben toe. “Landelijke woning bouwen Locatie-evaluaties zullen bepalen of u een conventioneel (zwaartekracht-gevoed) septisch systeem kunt bouwen of dat er een alternatief systeem nodig zal zijn.”